top of page

Sekretesspolicy

(Senast uppdaterad 2024-04-25)

Inledning
Sekretesspolicyn är till för att värna om din integritet och beskriver hur vi hanterar personuppgifter som vi får del av när du använder Bidragsportalen. Sekretesspolicyn gäller inte för webbplatser som Bidragsportalen länkar till.

Personuppgiftsansvarig för kommuner är:
Bolagsnamn: SERKON i Vellinge AB
Org.nr.: 556434–6913
Adress: Malmövägen 28, 235 36 Vellinge
E-post: support@bidragsportalen.se

Personuppgiftsansvarig för företag är:
Bolagsnamn: Jobla AB
Org.nr.: 559404-2961
Adress: Möllegårdsvägen 7, 244 91 Kävlinge
E-post: support@bidragsportalen.se

Information vi samlar in om dig som användare

Följande typer av personlig information kan samlas in, lagras och användas:

 • information som vi anger när vi lägger upp dig som användare i Bidragsportalen, vilket är för- och efternamn, roll, e-postadress och arbetsgivare, samt information som du själv ger ut genom att lägga upp profilbild och fylla i information om dig själv i fältet ”Om mig”;

 • information om din dator, inklusive IP-adress, webbläsartyp och -version samt operativsystem;

 • information om dina besök på och din användning av  Bidragsportalen, inklusive referenskällan och sidvisningar;

 • information som du anger för att prenumerera på våra e-postmeddelanden och/eller nyhetsbrev, till exempel ditt namn och din e-postadress;

 • information som genereras när du använder vår hemsida, inklusive när, hur ofta och under vilka omständigheter du använder den, vilka bidrag du besöker m.m.;

 • information som du publicerar på vår hemsida med avsikt att publicera den på tjänsten, inklusive ditt namn, dina anteckningar, filer och andra typer av information som du själv anger kring t ex ett bidrag i tjänsten;

 • information i alla former av kommunikation som du skickar till oss via e-post eller via  Bidragsportalen, inklusive dess innehåll och metadata;

 • all annan personlig information som du skickar till oss eller själv publicerar via tjänsten. 
   

Användning av din personliga information 

Informationen som vi samlar in om dig som användare kan användas till följande:

 •  att administrera vår tjänst och verksamhet;

 • att anpassa Bidragsportalen för dig som användare;

 • att göra det möjligt för dig att använda tjänsterna som är tillgängliga genom Bidragsportalen;

 • att organisationicera med dig i marknadsföringssyfte eller i rent informativt syfte;

 • att skicka e-postmeddelanden som du specifikt har begärt;

 • att hantera förfrågningar och klagomål från eller om dig angående  Bidragsportalen;

 • att hålla Bidragsportalen säker och förebygga bedrägerier;

 • att bekräfta ditt samtycke av denna sekretesspolicy för Bidragsportalen.

Med vem vi delar din personliga information 
Dina personuppgifter kan komma att delas med våra tjänsteleverantörer (såsom drift, hosting, programmering och digital marknadsföring) när det krävs för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell. All drift av denna tjänst och lagring sker i Sverige (Katrineholm). Personuppgifter som överförts till våra tjänsteleverantörer får endast användas av dem för att utföra sina uppgifter. Som en allmän regel behandlar vi och de som vi delar dina personuppgifter med endast dina personuppgifter inom EU.

Dina rättigheter
Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller själv få tillgång till, rätta, begära begränsning av, eller invända mot vår hantering av dessa, ber vi dig kontakta oss via e-post på support@bidragsportalen.se.

Avseende hantering av personuppgifter som grundar sig på ditt samtycke kan denna hantering avslutas genom återkallelse av samtycket. Du har rätt att begära information om personuppgifter som hanteras om dig, i den omfattning de tillhandahållits från dig, i ett elektroniskt format som är allmänt använt. Du har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

 

Om du inte är nöjd med det sätt på vilket vi har hanterat dina personuppgifter, har du rätt att anmäla detta till Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet.

Hur vi skyddar dina personuppgifter
Vi har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter så att de inte ska försvinna, ändras eller utsättas för obehörig åtkomst.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter
Dina personuppgifter sparas så länge det finns ett ändamål i enlighet med denna sekretesspolicy eller i enlighet med lag. Vi sparar uppgifterna enkom för att ni som kund inte ska tappa er historik över ert arbete med bidrag i Bidragsportalen .  

Uppdateringar av denna sekretesspolicy
Vi kan uppdatera denna policy då och då genom att publicera en ny version på bidragsportalen.se. Du bör kontrollera denna sida emellanåt för att se till att du förstår eventuella ändringar i denna policy. Vi kan meddela dig om ändringar av denna policy via e-post eller via vår hemsidas privata meddelandesystem.

Mer information
Mer information om GDPR hittar du på: https://gdprinfo.eu

bottom of page