top of page

Företag

"Processen att bevaka, ansöka och rapportera om bidragsanvändning kan vara resurskrävande och en utmaning, särskilt givet de olika systemen och servicenivåerna hos de administrerande bidragsgivarna. Bidragsportalen är designad för att möta dessa utmaningar."

Bidrag från staten, EU, regioner, branschorganisationer och fonder mfl. är katalysatorer och möjliggörare för innovation, tillväxt och hållbar utveckling. Varje år erbjuds ett brett spektrum av riktade bidrag och subventioner, inte bara från statliga myndigheter men även från EU, regionala organ, branschorganisationer och fonder. Dessa bidrag representerar unika möjligheter för företag att finansiera projekt, stimulera innovation och tillväxt samt uppnå hållbarhetsmål m.m.

 

Med den växande mängden och komplexiteten hos dessa bidrag, blir det alltmer utmanande för företag att hålla sig uppdaterade och effektivt kunna navigera i bidragslandskapet. Missade bidragsmöjligheter kan innebära förlorade chanser till värdefull finansiering. Processen att bevaka, ansöka och rapportera om bidragsanvändning kan vara resurskrävande och en utmaning, särskilt givet de olika systemen och servicenivåerna hos de administrerande bidragsgivarna.

Bidragsportalen är designad för att möta dessa utmaningar genom att erbjuda företag en helshetslösning för bidragsbevakning. Plattformen tillhandahåller snabb och aktuell information om tillgängliga bidrag, underlättar sökprocessen och stödjer effektivt samarbete inom och mellan företag och andra organisationer. Med Bidragsportalen förbättra företag kvaliteten på sitt bidragsarbete, ökar kännedomen om tillgängliga bidrag och förbättrar chanserna till finansiering.

Oavsett om ert företag redan har etablerade processer för bidragsbevakning eller om ni behöver utveckla en strategi från grunden, faciliterar Bidragsportalen samverkan och koordinering för ett framgångsrikt bidragsarbete.

Genom att utnyttja Bidragsportalen ger ni ert företag en strategisk fördel, blir mer proaktiva och strategiska i ert bidragsarbete, vilket inte bara förbättrar chanserna för ökad finansiering utan också stödjer genomförandet av projekt i samarbete med olika partners.

Effektiviserad bidragshantering

Förbättrad samarbetsförmåga

Ökad transparens och översikt

Strategisk fördel

Långsiktigt värde

Exempel på bidragsområden

Företag

Start-Up & växa

Digitalisering, automatisering, tech & AI

Innovation & testa nya idéer

Lokaler

Fortbildning & kompetensutveckling

Internationalisering & internationella samarbeten

Miljö, energi & hållbar utveckling

Praktiknära forskning, FoU & forskningsrelaterat

Hälsa & anställningsstöd

bottom of page