top of page

Kommun

"Kommuner som breddar fokus från ett strikt kostnadsfokus till att också påverka intäktssidan genom att ta in externa medel blir vinnare i det långa loppet."

Årligen finns omkring 200 riktade statsbidrag och kostnadsersättningar till kommuner. Statsbidragen och kostnadsersättningarna administreras av en rad olika myndigheter med olika system och med varierande grad av informations- och servicenivå. I ett längre perspektiv har de riktade statsbidragen ökat i både antal och omfattning och det blir därför allt viktigare men också allt svårare att veta vilka statsbidrag och kostnadsersättningar som finns och när de ska sökas.

 

Vid sidan om statens bidrag finns också en stor mängd andra bidrag att söka som tyvärr ofta glöms bort eller missas, främst från EU, regioner och olika branschorganisationer och fonder.


Bidragen ger stora möjligheter till att förverkliga politiska mål och till att utveckla och förbättra verksamhet samtidigt som det kan vara både resurskrävande och en organisatorisk utmaning att bevaka, söka och återrapportera användningen av bidragen.

Med Bidragsportalen höjer ni kvalitén på bidragsbevakningen genom snabb information om tillgängliga bidrag med möjlighet till att inom och över förvaltningsgränserna koppla samman gemensamma behov med tillgängliga bidrag. Med Bidragsportalen effektiviserar kommunen bidragsarbetet, ökar  kännedomen om och därmed också chanserna till mer finansiering till verksamheten. Kommuner som breddar fokus från ett strikt kostnadsfokus till att också påverka intäktssidan genom att ta in externa medel blir vinnare i det långa loppet.

Kommuner arbetar på olika sätt med bevakning av bidrag och hur dessa integreras i planeringsarbetet. Oavsett om det är en central funktion som samordnar arbetet, om varje förvaltning sköter sitt eget eller om det inte finns något etablerat arbetssätt så underlättar Statsbidragsportalen samverkan och samordning inom organisationen för ett framgångsrikt bidragsarbete.

Med Bidragsportalen skaffar kommunen sig en strategisk fördel genom att vara mer proaktiv och strategisk i sökandet och hanteringen av bidrag, vilket förbättrar chanserna till ökad finansiering och bättre genomförande av kommunala projekt med olika samarbetsparter.

Effektiviserad bidragshantering

Förbättrad samarbetsförmåga

Ökad transparens och översikt

Strategisk fördel

Långsiktigt värde

Exempel på bidragsområden

Kommun

Arbete & sysselsättning

Kultur & fritid

Digitalisering, automatisering och AI

Miljö & klimat

Energi

Samhällsbyggnad, infrastruktur & transport

Trygghet, kris & säkerhet

Utbildning & barnomsorg

Vård, omsorg & hälsa

bottom of page