top of page

En värld av bidrag.

I Bidragsportalen finns bidrag, kostnadsersättningar och stöd från över 200 bidragsgivare i form av statliga myndigheter, regioner, EU, fonder, branschorganisationer, stora företag m.fl.

 

Bidragsportalen är ett kombinerat bevaknings-, process- och projektverktyg som hjälper kommuner och företag i arbetet med att hitta, söka och använda bidrag. Bidragsportalen är proppad med smarta funktioner för bästa möjliga bevakning och hantering.  Bidragen är målgruppsanpassade vilket innebär att du slipper se bidrag som inte är relevanta för din organisation. Bidragen är indelade i verksamhet/bransch och kategori för extra pricksäkerhet och relevans. 

bidrag
bidrag
bidrag
bidrag
Bidrag från:
55

Statliga myndigheter

77

EU-institutioner, initiativ, program och fonder

21

Regioner

137

Fonder, branschorg, företag, länsstyrelse m.fl. 

För Sveriges företag. Oavsett bransch och storlek.

Företag

Bidragsportalen riktar sig till alla typer av företag och aktörer inom det företagsfrämjande systemet inkl:

Start-Ups

Etablerade företag 

Mikroföretag

Småföretag

Medelstora företag

Storföretag

Tillverkningsföretag

Tjänsteföretag

Handelsföretag 

Inkubatorer

m.fl.

För Sveriges 290 kommuner. Stora som små.

Kommun

Bidragsportalen riktar sig till alla typer av kommuner inkl:

Stora kommuner

Mellanstora kommuner

Små kommuner

Tätbefolkade kommuner

Glesbefolkade kommuner

Landsbygdskommuner

Kustnära kommuner

Inlandskommuner

Kommun-/kommunalförbund

Tillväxtkommuner

m.fl.

Finns bidragsgivaren i Bidragsportalens databas?

I Bidragsportalen finns bidrag från över 200 bidragsgivare. Här kan du kontrollera om en viss bidragsgivare finns (obs! tänk på att vissa bidragsgivare endast har bidrag för endera kommuner eller företag)

Svar: väntar
bidrag

HITTA BIDRAGEN

Bidragsportalens omfattande bidragsdatabas innehåller  1000-tals bidrag för verksamhet & projekt.

bidrag
bidrag

SÖK BIDRAGEN

Navigera genom ansökningsprocessen med Bidragsportalens smidiga processtöd.

bidrag
bidrag
bidrag
bidrag

ANVÄND BIDRAGEN

 Planera, driv & administrera projekt med bidragsportalens projektverktyg. Annonsera efter projektpartners & bygg nätverk med projekttorget.

projekt

Bidragsportalen är:

bidrag

Bidragsdatabas

Hitta bidragen i Bidragsportalens omfattande bidragsdatabas med massvis med bidrag från det offentliga, EU, utvalda fonder & stiftelser m.fl. Databasen uppdateras dagligen med nya bidrag. 

bidrag

Processtöd

Hantera & driv ansökningsprocessen och bidragsarbetet framåt med hjälp av funktioner för samarbete, dokumenthantering och detaljerad uppföljning.

bidrag

Projektverktyg

Använd bidragen med hjälp av Bidragsportalens projektverktyg. Planera, skapa, driv & administrera projekt, dokumentera och kommunicera direkt i Bidragsportalen. 

bidrag

Projekttorg

Visa upp ditt projekt, annonsera efter projektpartners och hitta samarbetspartners på Projekttorget. Projekttorget är öppet för alla!

bottom of page